Ons team

Teamfoto Blinker

Dit is het enthousiaste team van De Blinker!

Achterste rij van links naar rechts:

Corinne Witteveen-de Boer, Douty Hiemstra-Los, Greetje Veenstra, Annette Zoethout-Boersma, Jelle van der Werf, Jorinde van Hulzen-van IJsseldijk en Lysbeth Visser-Stroosma.

Gehurkt: Alie van der Meulen-van der Bei, Marike Beckers en Akkelien Schipper.


Bolsward, 31 augustus 2017

team indeling Jorinde

Van dinsdag t/m vrijdagochtend is Jorinde van Hulzen-van IJsseldijk leerkracht van groep 1/2.

jorinde.van.hulzen@gearhing.net

Alie

Alie van der Meulen-van der Bei werkt op maandag en is zij leerkracht van groep 1/2.

alie.van.der.bei@gearhing.net

Lysbeth

Lysbeth Visser-Stroosma is leerkracht van groep 3/4 op woensdag, donderdag en vrijdag. 

lysbeth.stroosma@gearhing.net

In schooljaar 2017- 2018 neemt zij de taken van Intern Begeleider (IB-er) op zich. Elke week op de dinsdag.

Marike

Marike Beckers is leerkracht van groep 7/8 op maandag, dinsdag en vrijdag.

marike.beckers@gearhing.net

Blinker Douty

Douty Hiemstra-Los is leerkracht van groep 3/4 op maandag en dinsdag. Ze wordt tijdelijk vervangen door meester Jelle van der Werf.

douty.hiemstra@gearhing.net

Corinne

Op donderdag en vrijdag is Corinne Witteveen-de Boer leerkracht van groep 5/6. 

corinne.witteveen@gearhing.net

Jelle

Meester Jelle van der Werf staat op woensdag in groep 7/8. Op maandag en dinsdag vervangt hij tijdelijk juf Douty Hiemstra in groep 3/4.

Akkelien

Akkelien Schipper is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag leerkracht in groep 8. 

akkelien.schipper@gearhing.net

 

Lena

Juf Lena van der Meulen loopt op maandag, dinsdag en woensdag Lio stage in groep 1/2 t/m februari.

annette2

Annette Zoethout-Boersma is locatie coördinator. Ze is daarvoor op vrijdag uit geroosterd.

Daarnaast is ze op maandag, dinsdag en woensdag leerkracht bij groep 5/6.

annette.boersma@gearhing.net

Greetje

Directie en ondersteuning

Greetje Veenstra (zie foto) is directeur onderwijsteam 6, waar De Blinker onderdeel van is. Naast De Blinker is zij directeur van De Kogge in IJlst en 't Hazzeleger in Balk. Haar vaste dagdeel op De Blinker is dinsdagmiddag.

greetje.veenstra@gearhing.net


Attje Jansen is administratieve kracht van onderwijsteam 6. Zij verzorgt o.a. de leerlingenadministratie.

administratie.blinker@gearhing.net

Vakleerkrachten

Irene Eggink is vakdocent HVO (Humanistisch vormingsonderwijs) op woensdagochtend.

Conny Wijnja is vakdocent GVO (Godsdienstig vormingsonderwijs) op maandagochtend.