Praktische info

Ons team

Teamfoto Blinker

Dit is het enthousiaste team van De Blinker!

Achterste rij van links naar rechts:

Corinne Witteveen-de Boer, Douty Hiemstra-Los, Greetje Veenstra, Annette Zoethout-Boersma, Jelle van der Werf, Jorinde van Hulzen-van IJsseldijk en Lysbeth Visser-Stroosma.

Gehurkt: Alie van der Meulen-van der Bei,...

Meer over 'Ons team'

Schooltijden

het bloembed van de klok2

CONTINUROOSTER
Alle kinderen eten met de leerkrachten in hun eigen groep. Tijdens het eten wordt gezorgd voor een informele sfeer en een gezellig klimaat. Er zijn in het klassendienstrooster van de kinderen vaste taken voor het klaarzetten en opruimen van de spullen. Zo leren kinderen dat zij met...

Meer over 'Schooltijden'

Vakanties & vrije dagen

vakantie

SHOOLJAAR 2018/2019

Kerstvakantie Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari

Studiemiddag team Vrijdag 25 januari, leerlingen om 11.45 uur vrij

Studiedag team Vrijdag 8 februari 

Voorjaarsvakantie Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari 

Goede Vrijdag en Paasmaandag Vrijdag 19 april & maandag...

Meer over 'Vakanties & vrije dagen'

Nieuwe ouders

91

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze basisschool, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator. U bent van harte welkom voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. We maken graag tijd voor u vrij. U kunt daarvoor een afspraak maken met Annette...

Meer over 'Nieuwe ouders'

Kinderopvang en BSO

Kinderopvang Friesland

Kinderopvang en BSO in onze basisschool

Wanneer u gebruik wilt maken van kinderopvang en/of BSO (BuitenSchoolse Opvang), dan biedt Stichting Kinderopvang Friesland uit Franeker opvang aan in onze school. Hierdoor is de omgeving vertrouwd voor de kinderen en zijn er korte lijnen met de...

Meer over 'Kinderopvang en BSO'

Schoolgids onderwijsteam 6

Voorkant schoolgids

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids onderwijsteam 6'

Passend onderwijs

logo passend onderwijs

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

Het bestuur van Gearhing is zorgplichtig voor elke leerling die zich bij ons aanmeldt. Als school gaan we samen met de ouders/verzorgers kijken wat de beste school voor hun kind is. Om te kijken of het kind op de school past hanteren wij het specifieke School...

Meer over 'Passend onderwijs'

Onze schoolkalender

kalender blinker

In onze schoolkalender staan per maand de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren. Voor een actuele activiteitenplanning kunt u op kalender drukken.

Meer over 'Onze schoolkalender'

De organisatie van ons onderwijsteam

intermediair floowgroup

De Blinker is een onderdeel van een onderwijsteam binnen Gearhing. Met De Kogge in IJlst en 't Hazzeleger in Balk vormen we onderwijsteam 6. Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen gezamenlijk scholing. Groepsleerkrachten van verschillende scholen...

Meer over 'De organisatie van ons onderwijsteam'