Schooldoelen 2017-2018

Blinker 2

De highlights voor schooljaar 2017-2018:

  • Realisatie groen en natuurlijk schoolplein;
  • Doorontwikkeling beleid hoog- en meer begaafdheid en talentontwikkeling;
  • Implementatie nieuwe leesmethode (Veilig Leren Lezen Kim-versie) voor groep 3;
  • Borging leerlingportfolio en doorontwikkeling reflectiegesprekken;
  • Impuls muziekonderwijs (investering in instrumenten, vaardigheden en muzieklessen);
  • Doorontwikkeling ICT en werken met iPads;
  • Experimenteren met nieuwe methode voor Frysk.

Zie ook de bijlage.