Welkom op De Blinker!

blinker

Iedereen Blinkt ergens in uit op de Blinker! 

De Blinker is een mooie basisschool met veel licht en ruimte, waar kinderen uit verschillende wijken in Bolsward en een aantal dorpen in de omgeving met plezier naartoe gaan. Dat komt onder andere door onze manier van werken. Onze school is een Daltonschool waar samenwerken, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, reflectie en effectiviteit richting geven aan ons onderwijsaanbod. Het talent van de kinderen staat hierbij centraal en we vinden het belangrijk dat kinderen deze al (vroeg-)tijdig ontdekken en voldoende mogelijkheden hebben hun talenten te ontwikkelen. 

Onze basisschool is een openbare school waar we op basis van respect met elkaar omgaan en ruimte geven aan verschillen. We dragen zorg voor onze omgeving en we dagen kinderen uit zich optimaal te ontwikkelen. Op onze school is het veilig.

Poster gr. 8

Leerlingen van groep 8 over Openbare Daltonschool De Blinker... Klik hier voor de poster!