Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage

Ouderraad
De ouderraad bestaat uit een door ouders gekozen groep ouders, die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen en hun ouders. 

De ouderraad helpt bijvoorbeeld bij:

  • het (mede)organiseren van vieringen en evenementen;
  • het informeren over en betrekken van ouders bij (buiten)schoolse activiteiten;
  • het adviseren van de medezeggenschapsraad.

Leden ouderraad

  • Tine Loenen, voorzitter
  • Yvette van der Zee, penningmeester
  • Valerie van Beek, secretaris
  • Miranda Mannessen, lid
  • Sandra van Balen, lid
  • Jorinde van Hulzen, lid namens het team van De Blinker
ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage voor activiteiten die niet door de overheid worden vergoed, zoals Sinterklaas, Kerst, disco, playbackshow, musical en laatste schooldag.

De vrijwillige ouderbijdrage  is voor groep 1/2 € 25,-- en voor groep 3 t/m 8 € 37,50. Daarnaast wordt er een bijdrage gevraagd voor de schoolreisjes. Te weten voor groep 1 t/m 4: € 10,-- voor groep 5 t/m 7: € 15,--.

De ouders van de leerlingen van groep 8 betalen naast de ouderbijdrage ook een bedrag voor het schoolkamp van drie dagen. Dit bedrag wordt t.z.t. bekend gemaakt.