Foto's activiteiten 2016-2017

NL doet

Zaterdag 11 maart is er in het kader van NLDoet hard gewerkt aan de Patio.

hylke

Van paardje beslaan tot zo gaat de molen......Optreden van groep 1, 2, 3 en 4 in Huylckenstein als afsluiting van de kinderboekenweek. Daarna werden de kinderen getrakteerd op een heerlijke soesjestaart en een bekertje drinken.

dansles2

Dansles aan groep 1 t/m 4.

drama

Twee meiden van groep 7 die op eigen initiatief een dramales gegeven hebben aan hun eigen groep. Het was hartstikke leuk!

gastles

Leerlingen van het Marne College kwamen een gastles Engels geven aan groep 7.

juf greetje

Juf Greetje Veenstra kwam op school met baby Teije (en een lekkere traktatie).

disco2

Vrijdag 17 februari hadden de leerlingen van groep 1 t/m 4 's ochtends disco verzorgd door leerlingen van groep 8.

's Avonds was er disco voor groep 5 t/m 8, verzorgd door 'oud- leerlingen' van de Blinker.

maand

17 februari maandsluiting met playbackshow, verzorgd door leerlingen van groep 8.

tekenfund2

Prachtige spulletjes binnen gekregen van de Tekenfund actie! We zijn trots op de kinderen! Opbrengst = 635,13. In de Patio is al een mooi begin gemaakt met het 'buiten lokaal'. De eerste palen zijn reeds geplaatst.

pake

Donderdag 10 februari was het weer zover.... alle pakes en beppes waren op school uitgenodigd door de kinderen van groep 1 t/m 4 om te kijken naar ingestudeerde liedjes/dansjes op de 'Pake en Beppedei'.

rekenen3

10 februari hadden we een koffieochtend m.b.t. het rekenonderwijs op de Blinker.

Ouders werden geïnformeerd over de mogelijkheden op het gebied van zorg m.b.t. rekenen op de Blinker.

opening

Feestelijke opening van het kinderdagverblijf + peuteropvang Blinker/ Bron was zeer geslaagd. Het geheel werd geopend door Marleen van der Zee (Stichting kinderopvang). Naast de wethouder Stella van Gent moesten ook Jesse Bos (kleuter) en meester Herman Godlieb aantreden om het lint door te knippen. Met hulp van een kleuter van de Bron en Lutsen Renema (directeur de Bron). Daarna was er een dans op het plein van de Bron door alle peuters/ kleuters van de Bron/ Blinker o.l.v. 6 leerlingen van de Blinker uit groep 7/8 (Amber, Fayah, Sabine, Kim, Meyron en Esmee).

serious

Kinderen groep 5/6 in actie voor serious request.

picclage kerst

Kerstfeest op de Blinker. Met maandsluiting, kerstdiner, kerststukjes maken, etc.

schoolfruit3

Lekker.... schoolfruit... 3 keer per week t/m april. Groep 7 laat zien hoe lekker en gezond het eten van een pomelo is. Zo leren kinderen verschillende fruit/ groentes te eten.

voetbal

Onze straatvoetbaltoppers worden in het zonnetje gezet door de Buurtsportcoach!!

bolle

Ter voor bereiding op Bolletongersdei mocht groep 5/6 ponyrijden en kregen ze bezoek van een veearts.

gysbert

Bezoek aan de musical over Gysbert Japicx in de Broerekerk in Bolsward. Stukje geschiedenis dichtbij huis!! En Marijke en Marieke worden geïnterviewd door Omrop Fryslân voor het programma Tsjek. Binnenkort op tv!!

eneco

Eneco kids tour.

groepslezen

Tutorlezen: leerlingen van de bovenbouw lezen met leerlingen van groep 3.

gouden weken3

De kop is er weer af!! Wat een leuke start!! Taart, nadenken met de klas over een fantastische juf en klasgenoot. Juffen moeten miljonair worden volgens de kinderen. Ik reken'm goed! Juf Annette komt langs met baby Jayson en Xander mag trakteren. Kortom: een knallend goed Nieuw Schooljaar!!