Groepen

Groep 1/2

IMG 2106 groep 1 2

Op maandag is juf Alie van der Bei leerkracht van groep 1/2. De rest van de week is dat juf Jorinde van Hulzen.

Op maandag, dinsdag en woensdag komt juf Lena van der Meulen. Zij is t/m februari Lio stagiaire en ze zal langzaamaan de lessen gaan overnemen.

Op woensdag is juf Janke Feenstra er ter...

Meer over 'Groep 1/2'

Groep 3/4

IMG 2095 groep 3 4 Lysbeth

Op maandag en dinsdag is juf Douty Hiemstra leerkracht van groep 3/4. Op woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Lysbeth Visser-Stroosma voor de groep.

Juf Douty wordt tijdelijk vervangen door meester Jelle van der Werf.

Op woensdag en vrijdag zijn de kinderen vrij om 11.45 uur.

Meer over 'Groep 3/4'

Groep 5/6

IMG 2109 5 6 Annette

Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Annette Boersma voor de klas. Op donderdag en vrijdag juf Corinne Witteveen.

Meer over 'Groep 5/6'

Groep 7

IMG 2078 7 Marike

Groep 7 wordt een deel van de week uit de groep gehaald door juf Marike Beckers. Te weten op maandag, dinsdag en vrijdagochtend. De rest van de week zitten ze bij groep 8 in de klas.

Meer over 'Groep 7'

Groep 8

IMG 2087 8

Juf Akkelien Schipper is op maandag, dinsdagochtend, donderdag en vrijdagochtend leerkracht van groep 7/8. Op woensdag is meester Jelle van der Werf leerkracht bij groep 7/8.

Op donderdag zit groep 7 en 8 bij elkaar bij juf Akkelien.

Juf Marike Beckers doet de klassenverkleining op maandag,...

Meer over 'Groep 8'

Foto's activiteiten 2017- 2018

20180426 201624

Sybrich Ouderkerken (groep 4) 1e bij de meisjes met schoolkaatsen.

Meer over 'Foto's activiteiten 2017- 2018'

Foto's activiteiten 2016-2017

NL doet

Zaterdag 11 maart is er in het kader van NLDoet hard gewerkt aan de Patio.

Meer over 'Foto's activiteiten 2016-2017'

Leerlingenraad

20171013 0959050

De leerlingenraad is een groep enthousiaste leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, die binnen de basisschool voor alle leerlingen spreekt. Zij zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op de school.

Het is belangrijk dat de school luistert naar wat er leeft onder de kinderen en wat ze...

Meer over 'Leerlingenraad'